Rabatordninger

Biografklub Danmark
Til medlemmer af Biografklub Danmark ydes 50% rabat på de film der indgår i Biografklub programmet.

Grupperabat
Ved samlet køb og betaling af min 10 billetter ydes 10% rabat.

Studierabat
Mod forevisning af studiekort, eller anden identifikation for tilhørsforhold til uddannelsesinstitution eller højskole ydes 10% rabat på billetkøb.

Ældresagen
Mod forevisning af gyldigt medlemskort ydes 10% rabat på billetkøb.

Ledsagerordning
Mod forevisning af gyldigt ledsagerkort fra kommune eller Dansk Handicaporganisation ydes 100% rabat for én ledsager. Kortholder betaler normalbilletpris.
(evt. kioskvarer der medfølger i billet, er ikke inkl. i ledsagerbiilletten)
Den ledsagede gæst betaler normal billetpris.
Der kan på enkelte forestillinger være delvis betaling af ledsagerbillet.
Det er ikke muligt at købe/reservere billetter ved brug af denne ordning.
Vi henviser til at ringe til os på 86980170, vi har åbent en time før hver forestilling.

For alle rabatordninger er følgende gældende:
Det er ikke muligt at kombinere rabat ordninger, dette gælder også Biografklub Danmark.
Til nogle arrangementer, eks. ”Smal Film” er nogle rabatordninger ikke gældende.
Der ydes ikke rabat på evt. koncessionsvarer inkl. i billetpris.
Rabatordninger kan kun benyttes ved køb i biografen og altså ikke via netkøb.
Det er kundens ansvar at oplyse om ønsket brug af rabatordning INDEN billetkøb. Købte billetter ombyttes ikke for at tilføje rabatordning.